Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
     www.zss2opoczno.edu.pl


Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie

ul. Inowłodzka 3
26-300 Opoczno
___________________________________________
                      
                             tel./fax 447552559        
                             e-mail zss2@opoczno.edu.pl
___________________________________________

NIP 768-16-64-790                   Regon 592186144


                   
                             odpowiada: Edyta Czarnecka

wytworzył: Edyta Czarnecka

wprowadził: administrator

data: 11-06-2012

data: 11-06-2012

data: 11-06-2012Rejestr zmian strony